Časový horizont zhotovenia dekoratívnych podláh

Liate podlahy sa zhotovujú priamo u zákazníka, preto sa nedajú použiť žiadne už vopred pripravené polotovary.

Tím Art4you

September 2015

Liate podlahy sa zhotovujú priamo u zákazníka, preto sa nedajú použiť žiadne už vopred pripravené polotovary.

 

Z celkového časového hľadiska sú nutné tzv. „technologické prestávky“ ktoré slúžia na vytvrdzovanie jednotlivých vrstiev podlahy.

 

Dĺžku techniologických prestávok ovplyvňuje viacero faktorov:

  1. 1. skladba konkrétneho podlahového systému
  2. 2. teplota

 

Vo všeobecnosti ale možno zhrnúť zhotovenie podlahy do nasledovných krokov :

  1. 1. príprava podkladu / prebrúsenie, povysávanie, penetrácia/ - doba trvania cca 1 deň
  2. 2. zhotovenie tzv. záškrabovej vrstvy a jej vytvrdnutie – 1 deň
  3. 3. zhotovenie nosnej vrstvy – 1 deň
  4.  

Táto časová schéma je len orientačná, nakoľko napríklad v prípade vyrovnania podkladu nivelizačnou hmotou sa tento časový harmonogram predĺži o jej vytvrdzovanie.

Podlahové systémy tohto typu sú spravidla pochôdzné od 8 – 12 hodín po zhotovení finálnej vrstvy, čo ale záleží od teploty okolia.