Kvalitatívne nároky na podkladový betón a jeho vady

Aké kvalitatnívne požiadávky má kamenný koberec na betón, aby bola jeho aplikácia kvalitná a jeho prevedenie trvácne.

Tím Art4you

September 2015

Kvalitatívne požiadavky na podkladový betón:

 Na našom trhu pôsobí množstvo firiem, ktorým ide len o to, aby predali čím viac m2 kamenného koberca  a zarobili v krátkej dobe čím viac peňazí a to aj na úkor svojích zákazníkov. Zvačša dochádza doslova k oblbovaniu zákazníkov zavádzajúcou reklamou. 

Dezinformujú budúcich zákazníkov a neupozornia ich na možné riziká pokládky kamenného koberca. Toto nie je náš prístup a ani náš štýl jednania so zákazníkom, preto vznikla aj táto téma, ktorá by mala pomôcť zákazníkom sa zorientovať a vybrať si pre seba to najlepšie.


V praxi sa stretávame s tým, že zákazníci si často robia betonáž svojích plôch neodborne, nedodržiavajú ani len elementárne a najzákladnejšie pracovné postupy a v snahe ušetriť čo najviac peňazí sa uchyľujú k používaniu nevhodných komponentov do betónovej zmesi. Vzniká tak podklad, na ktorý sa nedá aplikovať žiadna povrchová úprava, ani dlažba, ani liata podlaha a samozrejme ani kamenný koberec. Teda, pre upresnenie, aplikovať sa dá ale už vopred je takáto aplikácia odsúdená na neúspech. 

 Odporúčame  preto pri nových betónových plochách venovať viac pozornosti správnym technologickým postupom a dodržiavaniu zásad správnej práce s betónom. 

Veľmi často sa stretávame s povrchmi, kde neboli dodržané pri betonáži správne pomery cementu, piesku a vody a výsledný povrch sa drolí už pri zaťažení chôdzou. 

 

Defekty povrchov typu kamenný koberec:

Priame defekty  povrchov „kamenný koberec“

 1. Defekty spôsobené mechanickým namáhaním povrchu sú také, ktoré vznikajú v kamennom koberci pádom ťažkého predmetu na jeho povrch. Vtedy dochádza k tomu, že niektoré kamienky sa pri náraze rozdrvia na menšie kúsky, niektoré až na prach, alebo sa niektoré kamienky uvolnia zo svojho miesta. Oprava takýchto poškodení je veľmi jednoduchá. Miesto sa patrične očistí a do vzniknutej medzery sa doplní materiál a uhladí.

 2.  Defekty spôsobené enormným chemickým zaťažením povrchu. Kamenný koberec odoláva bez problémov posypovým soliam, kyselinám a podobne. Ovšem pri enormnej záťaži môže dojsť k javu, že na mieste poškodenia povrch zmení farbu alebo sa poškodí mechanicky. Oprava je pomerne jednoduchá.

 3.  Defekty spôsobené výrobnou vadou živicového pojiva. Vtedy dojde k javu, že živica nesplní funkciu premosťovacieho mostíka medzi betónom a kamenným kobercom. Diagnostikovať sa to dá úplne jednoducho. Ak vysekneme kúsok kamenného koberca a otočíme ho na druhú stranu, vtedy zo spodu vidíme iba cistú živicu. Pokiaľ na spodku vidíme, že s povrchom kamenný koberec sa odtrhol aj kus podkladového betónu, potom je zrejmé, že ide o nepriame vady kamenného koberca, spôsobené nevhodným podkladovým betónom.
 

Nepriame defekty povrchov „kamenný koberec“

Sú to defekty spôsobené zlým podkladovým betónom:

1.  Podkladový betón nespĺňa podmienky čo do pevnosti. To znamená v praxi, že pri odtrhovej skúške dosahuje menšie hodnoty ako 1,5 N/mm2.  Následne  dochadza k vzniku prasklín, separácii betónu, jeho droleniu a podobne. /predstavme si situáciu, že sklenenú tabuľu položíme na posteľný matrac.Sklo je tvrdé  a odolné, no ak naň zatlačíme, praská kôli makkému podkladu./

2.  Podkladový betón nemá vhodným spôsobom pripravené a odvodnené podložie. Vtedy dochádza k tomu,  že vplyvom striedania prírodných cyklov betón sadá alebo dochadza k separacii betónu. Vtedy dochádza k vzniku prasklín v povrchu kamenný koberec.

 
 3.  Zákazník zamlčí v snahe o rýchlu pokládku závažné skutočnosti o podkladovom betóne. Napríklad  zamlčí fakt, že povrch betónu bol znečistený a kontaminovaný mastnotou a olejmi, prípadne inými chemikáliami.V tomto prípade je nutné použiť špeciálne modifikovaný adhezny mostík, ktorý zabezpečí prilnutie aj k takto kontaminovanému betónu.

 

Za vady vznitnuté nevhodným používaním kamenného koberca /pád ťažkých predmetov, enormná mechanická záťaž, enormná chemická záťaž a podobne/ a vady spôsobené nevhodným podkladovým betónom nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Prasklina v  kamennom koberci, ktorá vznikla sadaním podkladového betónu. Jej oprava je veľmi  jednoduchá.

Separácia betónu pod kamenným kobercom, ktorá vznikla  pôsobením vzlínajúcej vlhkosti ako dôsledok zlého technického riešenia detailov  v podkladovom betóne.  Živica splnila funkciu premostenia betónu a kamenného koberca

Separácia kamenného koberca simulovaná v laboratóriu, kde nedošlo k vzniku premostenia medzi kobercom a betónom. Podklad zostal neporušený, odseparovala sa iba vrstva kamenného koberca. V praxi sa naša firma s týmto javom ale ešte nestretla.