Podklad pre liate dekoratívne a ART podlahy

Tieto podlahy sa zhotovujú  v hrúbke od necelého milimetra po cca 3mm, preto si vyžadujú čím rovnejší podklad. 

Tím Art4you

September 2015

Tieto podlahy sa zhotovujú  v hrúbke od necelého milimetra po cca 3mm, preto si vyžadujú čím rovnejší podklad. Pre naše Art podlahy je vhodný betónový podklad alebo vhodne aplikovaná nivelizačná hmota. Najvhodnejším podkladom je kvalitná nivelizačná hmota, ktorou sa podkladový betón vyrovná. Čím kvalitnejši podklad sa zhotoví, tým efektnejšie a elegantnejšie bude vyzerať vaša podlaha. 

 

V prípade, že nie je nutné podklad vyrovnávať nivelizačnou hmotou, podkladový betón sa musí prebrúsiť, odstrániť cementové mlieko, čím sa vlastne otvoria lunkre a póry podkladového betónu.

Na takto pripravený povrch sa následne aplikuje penetračný náter a po jeho vytvrdnutí sa aplikujú ďalšie vrstvy a štruktúry zvoleného podkladového systému.

Samozrejme podkladový betón musí spĺňať kritéria pre pokládku EP a PU podláh, hlavne co sa týka vlhkosti a súdržnosti podkladu .

Zhotoveniu naších podláh predchádza obhliadka a zhodnotenie podmienok vyškoleným technikom, ak je nutne, urobia sa odtrhové skúšky podkladového betónu a nasledne po konzultácii sa stanoví skladba podlahového systému tak, aby zodpovedal Vaším budúcim očakávaniam.

Nevhodným podkladom pre naše Art podlahy je drevo,  OSB dosky, nesúdržný betón, asfalt, neodporúčame ani  aplikáciu na dlažbu.