Protišmykovosť kamenného koberca

Demonštračné video o protišmykovosti kamenného koberca

Tím Art4you

September 2015