UV stabilita podlahy

Tím Art4you

September 2015

Pri výbere materiálov, z ktorých zhotovujeme konkrétnu podlahu prihliadame okrem iného aj na to, do akej miery  je dané miesto vystavené UV žiareniu. Pre skladbu podlahy navrhujeme také materiály, ktoré sú vhodné pre každé konkrétne prostredie.