Vhodný podklad pre art photo floor

Tento druh podláh si vyžaduje čím rovnejší podklad, preto najvhodnejším podkladom pre tento typ podláh je betónová podlaha, ktorej nerovnosti sú vyrovnané vhodnou nivelizačnou hmotou.

Tím Art4you

September 2015

Tento druh podláh si vyžaduje čím rovnejší podklad, preto najvhodnejším podkladom pre tento typ podláh je betónová podlaha, ktorej nerovnosti sú vyrovnané vhodnou nivelizačnou hmotou.

Podkladový betón musí byť vhodným spôsobom ošetrený a pripravený na vyliatie nivelizačnej hmoty. A samozrejme, musí spĺňať všeobecné podmienky pre pokládku epoxodových podláh. To znamená v skratke, že podkladový betón musí spĺňať podmienky týkajúce sa jeho vlhkosti, súdržnosti, pevnosti a samozrejme musia byť splnené aj podmienky pre pokládku, týkajúce sa teploty a vlhkosti ovzdušia.