Ako spracovať podkladový betón pre kamenný koberec?

Technik - špecialista firmy art4you – IG s.r.o. radí, ako sa vyvarovať školáckych chýb.

Tím Art4you

August 2017

Podkladový betón sa snažíme zhotoviť čím rovnejšie, bez stôp po sťahovacej late,  so správnymi spádmi. Na to nám poslúži najlepšie nivelizačný prístroj, pomocou ktorého si vyznačíme správne výšky. Čerstvú betónovú zmes stiahneme sťahovacou latou a následne vibračnou latou. Po jeho čiastočnom pritvrdnutí ho strojovo prehladíme.

 

Tip: Ak nemáme po ruke strojové vybavenie, betón stiahneme pomocou sťahovacej laty a prípadné nerovnosti prehladíme ručným hladidlom. Zníži nám to budúce náklady pri diamantovom odbrúsení cementového mlieka.