Ekostone

Kamenný koberec sa zapísal v mysliach ľudí ako povrchová úprava betónu. Je to naozaj tak, alebo sú možné aj iné alternatívy ako ho použiť?

Tím Art4you

Február 2017

Ekostone je produkt, ktorý umožňuje kladenie kamenného koberca bez betónového podkladu. Jedinou podmienkou je vytvorenie zhutneného štrkového lôžka, na ktorom sú uložené vhodné zatrávňovacie rohože s výplňovým kamenivom. Na takto pripravený podklad kladieme kamenný koberec.

Výhody systému Ekostone

  • inštalácia bez nutnosti betónového podkladu
  • podklad nemusíme brúsiť, vysávať ani penetrovať
  • extrémne rýchla inštalácia
  • totálne vode priepustný systém, pri ktorom nepotrebujeme vytvárať odtokové žľaby ani guličky
  • voda prirodzene vsiakáva do štrkového lôžka a následne do pôdy
  • ekologický systém
  • nevyžaduje špeciálnu údržbu
  • pojazdný autami do 3,5 ton