Frakcia kameniva pre kamenný koberec

Voľba vhodnej frakcie kameniva sa riadi určitými pravidlami, ktoré sú mierne odlišné pre exteriér a interiér.

Tím Art4You

September 2016

Interiér

Voľbu frakcie kameniva výrazne ovplyvňujú faktory ako ľahká údržba budúceho povrchu, veľkosť vstupných nákladov, obmedzujúce výškové pomery a zapečatenie povrchových pórov, ak chceme dosiahnúť vodenepriepustnosť povrchu.

 

 

frakcia kameniva (mm)

  faktory výberu

1,4 - 2,0

2,0 - 3,0

3,0 - 5,0

4,0 - 8,0

  ľahká údržba

+

+

+

-

  nižšie vstupné náklady

+

+

+

-

  výškové pomery

+

+

-

-

  uzatvorená štruktúra

+

+

-

-

 

Exteriér

Voľbu frakcie ovplyvňuje predovšetkým hydroizolovanosť podkladu. Dizajnovo vyzerajú v exteriéri oveľa atraktívnejšie väčšie frakcie kameniva. V praxi sa ukázalo, že čím väčšia frakcia kameniva je použitá, tým je životnosť povrchu väčšia.

 

 

frakcia kameniva (mm)

  faktory výberu

1,4 - 2,0

2,0 - 3,0

3,0 - 5,0

4,0 - 8,0

  hydroizolovanosť podkladu

-

-

+

+

  otvorená štruktúra

-

-

+

+

  dizajn

-

-

+

+

  trvácnosť povrchu

-

-

+

+