Je potrebné brúsiť podklad pod kamenný koberec alebo nie?

Je nutné diamantom brúsiť a následne vysávať podkladový betón pred kladením kamenného koberca alebo sú to iba vyhodené peniaze? Ako to vlastne je?

Tím Art4you

Apríl 2017

Odpoveď  je jednoznačné ANO.  Pre kvalitnú pokládku je technologicky nevyhnutné podklad prebrúsiť diamantom a následne ho povysávať.

 

Nový betón a cementový poter

Pri betonáži sa na povrch betónu vyplaví cementové mlieko, ktoré nemá žiadnu pevnosť. Presvedčíme sa o tom tak, že ak povrch betónu poškriabeme kovovým predmetom, vytvorí sa nám na ňom ryha s nakopeným materiálom po jej okrajoch. Neodbrúsenie cementového mlieka sa prejaví po prvej zime, keď sa nám kamenný koberec začne kompletne oddúvať od podkladu.

Starý betón a cementový poter

Pri starých podkladoch hlavne v exteriéri je situácia ešte horšia. Na povrchu sa nachádzajú zvyšky neochodeného cementového mlieka ale niektoré časti sú už zvetrané a poškodené poveternostnými vplyvmi.

POZOR! Brúsime aj strojom hladené betónové potery.

Anhydrit

Anhhydritový poter na povrchu vytvára sádrový šlem, ktorý podobne ako cementové mlieko nemá žiadnu pevnosť a je nutné sa ho zbaviť pred pokládkou.

Všetky povrchy po brúsení musíme poriadne povysávať, lebo prach pri penetračných živiciach pôsobí ako separačná vrstva. Vďalšom kroku podklad spenetrujeme penetračným epoxidom.