Je potrebné hydrizolovať betonové plochy aj v exteriéri?

Technik - špecialista firmy art4you – IG s.r.o. radí, ako sa vyvarovať školáckych chýb.

Tím Art4you

August 2017

Ak sa chystáte na podkladový betón aplikovať akúkoľvek povrchovú úpravu (dlažba, nátery, kamenný koberec a pod.) je potrebné zhotoviť pod betónom hydroizolačnú vrstvu.

Prečo?

Chránime sa tak voči vzlínajúcej vlhkosti, ktorá vo forme vodných pár vzlína z pôdy do štruktúry betónu. Ak na nehydroizolovaný betón zhotovíme povrchovú úpravu, vytvoríme vlastne nepriepustnú bariéru pre vodnú paru. Vplyvom striedania ročných období para mení svoje skupenstvo na kvapalné a pri zamŕzaní zväčšuje svoj objem. Následne tlak, ktorý takto vzniká deštruuje čo môže. Zväčša sa to navonok prejaví separáciou dlažby, kamenného koberca zlúpaním náteru a podobne.

Tip: hydroizolačnú vrstvu umiestňujeme na zhutnené štrkové lôžko. Môžeme použiť lepenkové pásy alebo rôzne hydroizolačné fólie.