Protišmykovosť kamenného koberca

Demonštračné video o protišmykovosti kamenného koberca

Tím Art4You

September 2015