Tvarovanie optických vlákien svetelných podláh

Podstatným prvkom svetelných podláh sú optické vlákna, ktoré je možné tvarovať podľa požiadaviek investora. Samozrejme s prihliadnutím na možnosti technológie.

Tím Art4You

September 2015

Optické vlákna sú do istej miery tvarovateľné a ohýbateľné. Umožňuje to ich konštrukcia.

Práve tento moment, spolu s farebným riešením pozadia je zárukou toho, že dve rôzne  podlahy nebudú nikdy rovnaké. Podlaha každého zákazníka tým získava osobitý charakter a neopakovateľnosť.