Za akú dobu od kladenia je kamenný koberec možné používať?

Všetko závisí od typu použitej živice. Každá živica má iné vlastnosti ai vytvrdzuje inou rýchlosťou.
 

Tím Art4You

September 2015

Vo všeobecnosti je vytvrdnutie povrchu závislé od  vonkajšej teploty. Z praxe vieme, že  pri teplotách okolo 25 -30 stupňov celzia  je materiál pochôzny za cca 5-12 hodín, pojazdný osobným automobilom za cca 36 - 48 hodín. Po 7 dňoch je plne zaťažiteľný, mechanicky aj chemicky.

 

Dnes sú na trhu však aj také živice, ktoré majú dobu vytvrdzovania do 60 minút a plnú zaťažiteľnosť do 24 hodín od aplikácie. Dokonca sa dajú aplikovať aj pri mínusových teplotách.